people

Faculty

原始

Gaolang Gong, Ph.D.

Email:gaolang.gong@bnu.edu.cn
Tel: (8610)58804678

 • Key words of research:

  Human Brain; Individual Variability; Brain Asymmetry; Diffusion MRI; Structural MRI;
  Brain Connectivity/Network; Brain Morphometry; Imaging Genetics;
  Cognitive Neuroscience.

 • Professional/Education:

  2015-Present, Professor, Beijing Normal University
  2011-Present, Principal investigator, Beijing Normal University
  2008-2011,     Postdoctoral fellow, Mcgill University
  2006-2008,     Postdoctoral fellow, University of Alberta
  2001-2006,     Ph.D., Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
  1997-2001,     B.Sc., Tianjin University

 • Google Scholar:

  https://scholar.google.com/citations?user=i9M395sAAAAJ&hl=en

 • ResearchGate:

  http://www.researchgate.net/profile/Gaolang_Gong


Postdoc /Graduate Student /Visiting Student /Research Assistant

zhongsuyu

Suyu Zhong

Zhaochenxi

Chenxi Zhao

liangxinyu

Xinyu Liang

Xinhu Jin

E9E98C6E77AF5DF2AA0C87BE77FAA17A

Liyuan Yang

Yijun Chen

Yaya Jiang

EA39AD0C5BC61729E127C5B1EFAADD23

Peng Li

share_1495090287003

Shaoling Peng

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Feng Liu

0F3FE9006AE0F523D80C9E6B36964A8F

Junhao Luo

孔祥宇

Xiangyu Kong

F1997A1373ED7543CB9891439A2E0C92

Yirong Xiong

gzy

Zeya Guo

Peipei Qin

Peipei Qin


Alumni

Jiaying Zhang, MSc. (2011-2013) Co-supervised with Prof. Yong He
Yunyun Zhu, MSc. (2012-2014)
Bin Gu, MSc.  (2012-2015)
Jiaotian Yang, MSc. (2012-2015)
Suyu Zhong, Ph.D. (2012-2016)
Zhao Qing, Ph.D. (2013-2016)
Yachao Xie, MSc. (2013-2016)
Liangjie Li, MSc.  (2013-2016)
Zaixu Cui, Ph.D.  (2011-2017)
Xiaochen Sun, Ph.D. (2014-2017)
Mengmeng Su, Postdoc (2015-2017)
Yingteng Zhang, Visiting doctoral student (2017-2018)
Chenxi Zhao, Ph.D. (2013-2019)
Xiaochen Sun, Postdoc  (2017-2019)